<strike id="4704"><kbd id="4704"></kbd></strike>
   <strike id="4704"></strike>
   <li id="4704"></li>
    1. วิธี เล่น สล็อต ฟา โร ให้ ได้ เงิน

     Qui
     sommes-nous?

     La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines a pour mission d'assurer, pour toute la population et pour les générations à venir, la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine et de la mémoire des Augustines du Québec.

     Créée par les Augustines le 1er octobre 2009, cette fiducie d’utilité sociale qui possède le statut d’organisme de bienfaisance, protège les intentions des Augustines et fait de la population du Québec la principale bénéficiaire de leur patrimoine culturel.

     La Fiducie a le devoir de protéger ce patrimoine, de le rendre accessible au public, de soutenir la mission du Monastère des Augustines et du Centre Catherine-de-Saint-Augustin. Elle s’est aussi vu confier par les Augustines la recherche d’une éventuelle reconversion du monastère de l’H?pital général de Québec.

     Nos
     actifs

     La Fiducie du patrimoine culturel des Augustines est propriétaire du monastère fondateur des Augustines, celui de L’H?tel-Dieu de Québec, classé Lieu historique national du Canada et Site patrimonial en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel du Québec. Elle est aussi propriétaire des archives, livres anciens et collections confiés par les 12 monastères des Augustines.

     Notre
     financement

     La Fiducie verse au Monastère des Augustines tous les dons re?us pour la réalisation de la mission culturelle et sociale confiée par les Augustines.

     La Fiducie voit également à son financement pérenne pour assurer la préservation du patrimoine confié par les Augustines. à ce titre, elle constitue des fonds entièrement dédiés à cette mission grace à la générosité de grands donateurs.

     100 % des dons vont aux projets prioritaires

     Nos
     fiduciaires

     Membres
     du conseil
     d’administration

     Gilles Gingras, CPA, CA, IAS.A, Consultant

     Président

     CV

     Gilles Gingras CPA, CA a été associé chez Deloitte LLP de 1987 à 2013, en certification et services conseil. M. Gingras a également été membre du conseil d’administration canadien de Deloitte de 2002 à 2010 et a siégé à différents comités : finances, gouvernance et risque. Au cours de sa carrière, il a été associé leader du service à la clientèle de sociétés cotées en bourse et de sociétés privées. Il a été responsable de plusieurs mandats de fusion et acquisition, de financement et de planification fiscale, successorale et financière. Il siège actuellement sur le conseil d’administration de Geomega Resources Inc., une société cotée en bourse et est président du comité d’audit. Il siège également sur différents comités de gestion et agit à titre de conseiller auprès de sociétés privées. M. Gingras a une connaissance approfondie du secteur manufacturier (vêtements, sciage, etc..), technologique, agroalimentaire, minier et celui des communautés religieuses.

     X

     Michel Fontaine, Retraité

     Ministère de la Santé et des Services sociaux

     CV

     Diplômé en sciences infirmières, en administration et en droit de la santé, Michel Fontaine débute sa carrière  d’infirmier à l’Hôtel-Dieu de Québec en 1971.  Après avoir œuvré au chevet des malades, il occupe des postes de gestionnaire à l’Hôtel-Dieu, puis à l’agence de la Santé et des Services sociaux de la Capitale-Nationale. En 2011, il est nommé sous-ministre associé à la Direction générale de la coordination, du financement, des immobilisations et du budget au ministère de la Santé et des services sociaux. En 2014, il accède au poste de sous-ministre et prend sa retraite au printemps 2019. En mai de la même année, l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec lui remet le Prix Florence, catégorie Engagement. À cette occasion, le communiqué souligne : « Seul infirmier à s’être hissé jusqu’aux hautes sphères du MSSS, Michel Fontaine a placé sa carrière sous le signe de l’engagement envers le réseau, les patients, les familles et les professionnels de la santé, accordant un soutien indéfectible à la profession infirmière. »

     X

     S?ur Sylvie Morin, A.M.J., Assistante et économe générale, Fédération des monastères des Augustines

     CV

     Sœur Sylvie Morin est entrée dans l’Ordre des Augustines de la Miséricorde de Jésus en 1980. Elle est du Monastère de Roberval au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Infirmière depuis 1993, elle a travaillé à l’Hôtel Dieu de Roberval jusqu’en 1998. Ensuite, elle fut missionnaire en Haïti de 1998 à 2000 et au Paraguay de 2001 à 2006. De retour à Roberval, elle occupe le poste d’économe dans sa communauté jusqu’en 2010 et celui de Supérieure de 2010 à 2014. Le 16 septembre 2014, elle est élue Assistante et économe générale de l’Ordre des Augustines de la Fédération canadienne.

     X

     Véronique Vanbergen, Directrice générale

     Fédération des monastères des Augustines

     CV

     Diplômée expert-comptable de l’Ordre des Comptables et Experts-Comptables de Belgique, Véronique Vanbergen s’établit au Québec avec sa famille après avoir exercé sa profession quelques années dans son pays. De 2001 à 2015, elle est à l’emploi du cabinet Deloitte, à titre de responsable d’audits financiers et de missions d’examens de corporations. Spécialisée en comptabilité et conseils d’affaires, elle assume également des responsabilités de gestion dans le secteur privé. Au cours de sa carrière, elle développe une solide expertise auprès des organismes de bienfaisance et des communautés religieuses. Depuis 2015, elle est directrice générale à la Fédération des Monastères des Augustines, responsable de la gestion générale des opérations des communautés d’Augustines au Québec. Passionnée par l’œuvre des Augustines, elle est auprès d’elles une collaboratrice de premier plan.

     X

     Anne-Marie Gaudet, Directrice régionale

     Agence canadienne d’évaluation environnementale

     CV

     Diplômée en sciences de l’environnement, Anne-Marie Gaudet travaille pour le gouvernement fédéral depuis 20 ans. Sa carrière débute à Services publics et Approvisionnement Canada où elle fournit une expertise environnementale à plusieurs ministères fédéraux. Elle travaille alors à l’amélioration des infrastructures le long de la voie maritime du Saint-Laurent afin d’en réduire les impacts environnementaux. À l’emploi d’Affaires autochtones et du Nord Canada de 2001 à 2004, Mme Gaudet participe à l’élaboration de politiques en réponse aux enjeux environnementaux des collectivités autochtones, notamment au Nunavik. Directrice du bureau régional du Québec de l’Agence canadienne d’évaluation environnementale depuis 2015, elle gère une équipe de scientifiques et d’analystes politiques, principalement sur de grands projets de mise en valeur des ressources et infrastructures maritimes. En 2017, Mme Gaudet cofonde le Réseau de femmes cadres de la Fonction publique fédérale du Québec et le programme de concentration-ballet à l’Académie de ballet Christy. Elle siège également au conseil d’administration du Monastère des Augustines.

     X

     Julie Lemieux, Présidente et directrice générale

     Opération Enfant Soleil

     CV

     Bachelière en droit de l’Université Laval, Julie Lemieux fait carrière dans le monde de la presse écrite pendant 17 ans. D’abord à l’emploi du quotidien Le Droit d’Ottawa, de 1993 à 1997, puis au quotidien Le Soleil de Québec jusqu’en 2009. Durant ces quelque 12 ans, elle agit comme éditorialiste, chroniqueuse Arts et Vie, reporter affectée aux Fêtes du 400e, analyste de la scène politique municipale et journaliste parlementaire. Conseillère municipale à la Ville de Québec de 2009 à 2017, elle est, à titre de vice-présidente du comité exécutif, responsable des dossiers d’aménagement du territoire et urbanisme, culture et technoculture, patrimoine, communications et image de marque ainsi que des grands événements culturels. Elle assure également la coordination entre les arrondissements, préside la Table de concertation du Vieux-Québec et la Commission de la révision du schéma d'aménagement. Chargée de mission au Musée de la Civilisation de Québec en 2018 puis secrétaire générale, elle est aujourd’hui présidente et directrice générale d’Opération Enfant Soleil.

     X

     Anne-Marie Naud, Avocate associée, Fasken Martineau DuMoulin

     CV

     Anne-Marie Naud est associée et leader de marché du groupe Droit des sociétés et droit commercial du bureau de Québec, au sein du cabinet Fasken Martineau DuMoulin. Elle se spécialise en fusions et acquisitions, en capital d'investissement ainsi que dans le domaine de la gouvernance des entreprises. 

     Grâce à son calme et à sa concentration reconnus, de nombreuses entreprises publiques et privées provenant du secteur traditionnel, agricole et technologique se fient sur Me Naud pour diriger des opérations de fusions et acquisitions, de financement et de réorganisation. Elle possède également une grande expertise dans le domaine des valeurs mobilières. Avocate d’exception, elle est notamment reconnue par le Canadian Legal Lexpert Directory et par le Lexpert/American Lawyer Guide to the Leading 500 Lawyers in Canada. 

     Véritable leader dans sa communauté, Anne-Marie porte depuis 15 ans le titre de vice-présidente  de la Fondation Jane H.-Dunn, qui vient en aide aux enfants handicapés de la région de Québec. Elle s’implique également auprès de Laura Lémerveil, la Fondation Lise Watier, le Carrefour international de théâtre et le Filles Open.

     X

     André G. Fortin, Administrateur

     CV

     Bachelier en administration des affaires de l’Université Laval, André Fortin a débuté sa carrière à titre d’analyste en investissements immobiliers auprès de l’Industrielle-Alliance. En 1990, il est inspecteur en gestion pour le compte de l’Inspecteur général des institutions financières où il contribue à élaborer des normes de gestion prudente auprès des assureurs-vie québécois. Monsieur Fortin fut Directeur principal - Placements hypothécaires et mobiliers à La Capitale où il a développé des activités de crédit et administré les actifs mobiliers de l’assureur. Actif au sein de conseils d’administration d’organismes d’utilité sociale, il fut président du conseil d’administration du Cercle Finance du Québec, de 2008 à 2009, et membre de ce conseil jusqu’en 2014. De 2013 à 2018, il fut membre du conseil d’administration de la Fondation Québec philanthrope et fut directeur général par intérim pendant 10 mois. Il est membre du conseil de la Fondation Groupes Parrains qui procure de l’aide alimentaire aux familles de Saint-Roch et Limoilou, à Québec.

     X

     France Rodrigue, Vice-présidente Immobilier et Approvisionnement La Capitale

     SSQ Assurance

     CV

     France Rodrigue est vice-présidente Immobilier et Approvisionnement chez La Capitale / SSQ Assurance. Elle supervise des activités de gestion opérationnelle, de mise en valeur des actifs immobiliers et d’approvisionnement stratégique. À l’emploi de SSQ Assurance depuis 30 ans, elle s’est particulièrement démarquée en gestion et en technologies de l’information, ainsi que dans les domaines des finances, de l’immobilier et de l’approvisionnement. Bachelière de l’Université Laval en administration des affaires, Mme Rodrigue possède le titre d’administrateur de sociétés certifié (ASC), d’administrateur agréé (Adm.A.) ainsi que de Fellow of the Life Management Institute (FLMI). 

     Elle est administratrice au sein du conseil d’administration de l’Institut de développement urbain du Québec et siège au conseil d’administration du mouvement J’ai ma passe. Elle s’implique auprès de Centraide Québec et Chaudière-Appalaches comme co-directrice de campagne annuelle, co-directrice du Comité des dons majeurs et mentor au Programme Philanthropes Émergents. Elle s’implique également pour le Bal du maire de Québec, en appui à la Fondation Jeunes en Tête, et est mentor au Programme de mentorat de la Jeune Chambre de commerce de Montréal et de Crew M.

     X

     émile Gilbert, Architecte

     CV

     Émile Gilbert pratique l’architecture depuis 1972. Il a participé à la réalisation de nombreux projets, dont le palais de justice de Québec, Méduse et la réhabilitation du Monastère des Franciscains.

     Il a réalisé des projets de conservation tels que le domaine Cataraqui, la chapelle François de Laval et la Citadelle de Québec. Il fait aussi partie du comité de suivi d’un important projet de recherche, celui de l’étude exhaustive de l’évolution de l’Hôpital général de Québec depuis 1620.

     Membre du CA et de l’exécutif du Domaine Forget de Charlevoix, il est responsable du développement de son jardin de sculptures, de la protection et de la conservation de son patrimoine ainsi que de l’acquisition de l’église de Saint-Irénée de Charlevoix. Il est Fellow de l’Institut royal d’architecture du Canada depuis 2003, dirigeant de l’Association pour la préservation et ses techniques du Québec et membre du Comité scientifique de l’UNESCO sur le patrimoine religieux.

     Décoré de la médaille du civisme par le gouvernement du Québec, il a été reconnu en 2016 par la Ville de Québec pour son impressionnante carrière en conservation patrimoniale.

     X

     Notre
     direction

     Nathalie Roy

     CV

     Issue du milieu de l’entreprenariat, Nathalie a été à la barre d’une entreprise locale pendant plus de vingt ans.  C’est une gestionnaire d’expérience dans la coordination et le développement de services et de projets novateurs. De plus, elle est l’une des fondatrices de la Société de développement commercial (SDC) Montcalm et en a été la présidente du conseil d’administration pendant 10 ans. Son engagement envers les gens d’affaires du secteur l’ont amenée à travailler sur différents comités avec la ville de Québec et à collaborer à l’implantation de projet comme « Lumière sur l’art » sur l’avenue Cartier. L’implication sociale, la solidarité et la découverte de l’autre font partie intégrante de ses valeurs personnelles. Elle arrive à la direction de la Fiducie avec la mission de développer la suite des actions à poser pour assurer la pérennité de la Fiducie et son développement futur.

     X

     Les
     réalisations
     de la Fiducie

     Réhabilitation et préservation du monastère de l’H?tel-Dieu de Québec

     En 2013, la Fiducie entamait d’importants travaux de réhabilitation du monastère de l’H?tel-Dieu de Québec pour y réaliser le lieu de mémoire des Augustines du Québec. Désormais connu sous le nom de Le Monastère des Augustines et ouvert au public depuis le 1er ao?t 2015, le lieu est maintenant opéré par un organisme sans but lucratif mandaté par la Fiducie.

     Sans contredit l’un des projets les plus ambitieux de reconversion patrimoniale des dernières années, la grande aventure de la réhabilitation du monastère de l’H?tel-Dieu de Québec est relatée par un ensemble de reportages vidéos disponibles sur le site Youtube de la Fiducie.

     La Fiducie assure maintenant l’entretien du site. Elle a notamment réalisé à l’automne 2017 d’importants travaux de remplacement des toitures de cuivre de l’église et du ch?ur des religieuses.

     Préservation des archives, livres anciens et collections d’objets

     Après avoir construit une réserve muséale et aménagé un centre d’archives, la Fiducie soutient maintenant la préservation et la diffusion du patrimoine culturel des Augustines. De concert avec les équipes du Monastère chargées de ces fonctions, elle développe des projets et cherche du financement en ce sens.

     Monastère de l’H?pital Général de Québec

     Enfin, la Fiducie est responsable de la mise en valeur patrimoniale du monastère de l’H?pital Général, en collaboration avec les autorités de ce monastère. La Fiducie reste par ailleurs attentive à toutes demandes provenant des Augustines en matière de préservation de leur mémoire sous quelque forme que ce soit.

     Info sur les photos +-
     ทางเข้า เว็บ 888| วิเคราะห์บอลเสมือนจริง| สล็อต ฝาก100ฟรี300| ฟุตบอลดิวิชั่น 1| แอดไลน์รับเครดิตฟรี| เกมส์สล็อต โจ๊ก เกอร์ ฟรี| เว็บสล็อต เปิดใหม่ ล่าสุด| สล็อต ฟรีเครดิต ไม่ต้องฝาก ไม่ต้องแชร์ ถอนได้ 2021| วิเคราะห์บอล ญี่ปุ่น vs เกาหลีใต้| โปรแกรมพรีเมียร์ลีกวันนี้| pg slot wallet เครดิตฟรี| คา สิ โน ออนไลน์ ได้ เงิน จริง ios| พรีเมียร์ลีก รัสเซีย| empire777 casino| วิเคราะห์บอล ล้มโต๊ะ ทีเด็ดบอล สปอร์ตพูล| เว็บ คา สิ โน ออนไลน์ ฝาก ไม่มี ขั้น ต่ํา| วิเคราะห์บอล โอลิมปิก ญี่ปุ่น| สูตรบาคาร่า ai 2021| สูตรสล็อต คํานวณด้วยระบบ ai 2022|